02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m j_navid

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته توریسم

شعار ما: اهدای زمان به دانشجویان توریسم برای نیل به اهداف والاست. .

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته توریسم
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته توریسم در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی توریسم: اهدای زمان به دانشجویان توریسم برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.

تماس آنلاین در تلگرام
کارشناسان ما در اولین فرصت در تلگرام به شما پاسخ خواهند داد