02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته توریست

شعار ما: اهدای زمان به دانشجویان توریست برای نیل به اهداف والاست. .

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته توریست
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته توریست در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی توریست: اهدای زمان به دانشجویان توریست برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.